We're All Grown Up


Words & Music: Hazel O'Connor}

Ah come on
Let's go

Let's all play mums and dads, come on
Where do babies come from, mum?
Shut up you naughty boy
And put your clothes back on

[CHORUS:]

Mucky pup, cover up
Strip it down, cover round
Dirty muck, cover up
Look at us we got cover plus
'Cos we're all grown up, we're all grown up

Peel off black nylon in the red light
Silly old men leer through their gun sights
Naughty girl turn round
I'll show you what's right

[CHORUS]

Dirty muck, cover up
Strip it down cover round

Dirty muck, cover up
Strip it down cover round

Dirty muck, cover up
Strip it down cover round

Mucky pup cover up
Look at us got cover plus, look at us got cover plus
We're all grown up, we're all grown up

Why don't you go and fix your face, up good
Why not buy some paint and hide your wood worm good
But let the children play the way they feel and should

Dirty muck, cover up
Strip it down, cover round
Mucky pup, cover up
Look at us got cover plus

Dirty muck, cover up
Look at us we got cover plus
'Cos we're all grown up, all grown up

All grown up [Repeat to FadeCaptcha
Liedje Hazel O'Connor We're All Grown Up is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied We're All Grown Upmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hazel O'Connor We're All Grown Up downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje We're All Grown Up in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.