All Grown Up


Well I'm all grown up
Ain't no baby no more
I can do the things
I couldn't do before
No more pony-tails
I wear my hair up high
Because I'm seventeen
And that's the reason why

Now I'm all grown up and I'll go where I wanna go
See who I wanna see, stay out late
I'm all grown up and I'll do what I wanna do
Be what I wanna be, neat, I can hardly wait

Well I'm going on dates
Every Saturday night
And if he wants a kiss
I might say all right
I got my high heels on
And I'm a-ready to go
I'm gonna go down town
I'm gonna steal the show

Now I'm all grown up and I'll go where I wanna go
See who I wanna see, stay out late
I'm all grown up and I'll do what I wanna do
Be what I wanna be, neat, I can hardly wait

All grown up and I'll go where I wanna go
See who I wanna see, stay out late
I'm all grown up and I'll do what I wanna do
Be what I wanna be, neat, I can hardly wait

Gee, I can hardly waitCaptcha
Liedje The Crystals All Grown Up is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied All Grown Upmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Crystals All Grown Up downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje All Grown Up in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.