Lady Marmalade


Hey sister, go sister, soul sister

He met marmalade down in old new orleans
Struttin' her stuff on the street
She said, "hello, hey joe
You wanna give it a go?"

Gitchi gitchi ya ya da da
Gitchi gitchi ya ya here
Mocca chocolata ya ya
Creole lady marmalade

Voulez-vous coucher avec moi, ce soir?
Voulez-vous coucher avec moi?
Voulez-vous coucher

(Lady marmalade)

Touching her skin feelin' silky smooth
The colour of cafe au lait
Made the savage beast inside
Roaring till it cried
Ye ye ye ye yeah

Gitchi gitchi ya ya da da
Gitchi gitchi ya ya here
Mocca chocolata ya ya
Creole lady marmalade

Voulez-vous coucher avec moi, ce soir?
(Sing baby sing)
Voulez-vous coucher avec moi?
(Baby baby baby yah)
Voulez-vous coucher avec moi, ce soir?
Creole lady (creole) marmalade (creole lady)
MarmaladeCaptcha
Liedje Ariana Grande Lady Marmalade is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Lady Marmalademits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ariana Grande Lady Marmalade downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Lady Marmalade in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.