Higher


(Hahaha) lalala uhuh

Been runnin' 'round in circles
Tryin' to find the end (end)
Bumped into this shy guy
While chillin' with my friends (friends)

He's eyein' me, his eyes on me
Makes my body weak
He's bringing out the freak in me
It's only been a minute
Since you came in, and changed my li-ife
When I get around you, I feel this spark igni-ite

I got that fire, you got me open
You dig it deeper, we take it higher x2

Crazy what we're doin'
Livin' lettin' go
Ridin' havin' good times
And no one has to know

He's eyein' me, his eyes on me
Makes my body weak
He's bringing out the freak in me
It's only been a minute
Since you came in, and changed my li-ife
When I get around you, I feel this spark igni-ite

I got that fire, (fire) you got me open (you got me)
You dig it deeper, we take it higher x2

We got that jam, make them dance
Make them lose their mi-i-i-i-inds x4

I got that fire, (fire) you got me open (you got me)
You dig it deeper, we take it higher x4Captcha
Liedje Ariana Grande Higher is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Highermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ariana Grande Higher downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Higher in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.