Sed


tengo sed
te nesecito
para beber tu sangre
y convertirme
en parte de ti

y ser algo
o parte almenos
porque no soy nada
nos soy nada escribiendo
lo vivido
soy sudor y lagrimas
no soy nada ante un todo
que me mata
quiero tu sangre
porque muero
porque muero

tengo sed
yo solo quiero
seguir con este infierno
y someterme a tu condicion

y ser algo
o parte almenos
porque no soy nada
nos soy nada escribiendo
lo vivido
soy sudor y lagrimas
no soy nada ante un todo
que me mata
quiero tu sangre
porque muero
porque mueroCaptcha
Liedje Arlibido Sed is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sedmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Arlibido Sed downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sed in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.