Not The Only One


You tie a knot
But never too tight that you can't get out
You call a shot, you chew it down
And before the sun comes out
You change your mind
You're making love to a payday coming
Cause you're getting older and you can see
You haven't got yours yet

Somewhere you'll always find
You're not the only one
When all the want-to-dies don't let go
Somewhere you'll always find
You're not the only one
Even the day you die

You're tired of making
The same mistakes with the look-alike scars
Tired of shaking a barren tree
Cause it's breaking your heart
And you don't see
No berries falling on the floor
There's nothing sweet
When your memories don't love you anymore

And somewhere you'll always find
You're not the only one
When all the want-to-dies don't let go
Somewhere you'll always find
You're not the only one
Even the day you die

Somewhere you'll always find
You're not the only one
When all the want-to-dies don't let go
Somewhere you'll always find
You're not the only one
Even the day you die
Even the day you die
Even the day you die
Even the day you dieCaptcha
Liedje Aslyn Not The Only One is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Not The Only Onemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Aslyn Not The Only One downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Not The Only One in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.