Long Way Home


I'm kicking that stone
Down your street alone
And the walls criticize where I have gone
I'm throwing that stone
Through your open door
And the halls seem to tell me that I am wrong

I'm taking the long way home
Where everything's overgrown
Just like the boy
Trying to give it away
I regret tomorrow
I'm taking the long way home
Whatever may come and go
Just like the boy
Trying to give it away
I regret tomorrow more than yesterday

Remember that wall
Where we used to hide
And the world seemed so dark and cold outside
Remember that field
Where we used to kiss
And the rain washed away our secret list

I'm taking the long way home
Where everything's overgrown
Just like the boy
Trying to give it away
I regret tomorrow
I'm taking the long way home
Whatever may come and go
Just like the boy
Trying to give it away
I regret tomorrow more than yesterday
Nobody's home
And I feel lost inside
There's a clock counting down
What's left of time
When you're all alone
It's easy to hesitate
Like a girl listening to her heart break

I'm taking the long way home
Where everything's overgrown
Just like the boy
Trying to give it away
I regret tomorrow
I'm taking the long way home

I'm taking the long way home
Where everything's overgrown
Just like the boy
Trying to give it away
I regret tomorrow
I'm taking the long way home
Whatever may come and go
Just like the boy
Trying to give it away
I regret tomorrow more than yesterdayCaptcha
Liedje ATB Long Way Home is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Long Way Homemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje ATB Long Way Home downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Long Way Home in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.