Humanity


I've been swallowed by your kindness
Every part of me is breaking down
You have let me feel so helpless
As if I couldn't drown

It was only love
You understood the need in me
So much tenderness
You wrapped me in humanity

You touched my soul
My very being
You made me whole
Now life has new meaning
Gotta a second chance
You can see a change in me
And as we dance
You wrap me in humanity

Others walked on by in their blindness
But you refused to let me be
My disguise you saw behind this
You pushed on and set me free

And it was in protection
You held on with such certainty
Embraced by your affection
As you wrapped me in humanity

You touched my soul
My very being
You made me whole
Now life has new meaning
Gotta a second chance
You can see the change in me
And as we dance
You wrap me in humanityCaptcha
Liedje ATB Humanity is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Humanitymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje ATB Humanity downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Humanity in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.