Hold You


All the things that I told you
All the things that I never mentioned
All the things that I told you twice

Give me something to turn to
Like an answer that has no question
Give me something that I can't fight

I don't want to hold you
I don't want to hold you down
I don't want to hold
I don't want to hold you down

I will always adore you
As the line with no intersection
never knows what it means to cry

Chase the wind and she'll steal you
Trap your heart and you'll never get it
These are the things that I've learned from lifeCaptcha
Liedje ATB Hold You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hold Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje ATB Hold You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hold You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.