I Belong To You


When you're walking by
I'm feeling inside just butterflies
I'm getting so high
If only you stand so close and
All that I can do
Is to please you
To stay together
All that I can give
Is my loving
Now and ever
Come and hold me tight
No one can deny

I belong to you, now
You're the rhythm filling all my life
I belong to you, now
Only you can get me satisfied

I'm trusting you babe
I'm putting my heart in your hands
I know I could fly
If you wanna take me with you
All I wanna see
Is a lifetime
To stay together
All I wanna be
Is your honey
Now and ever
Come and hold me tight
No one can deny

I belong to you
Never say goodbye
I belong to
All I wanna
Is belong to youCaptcha
Liedje B-Charme I Belong To You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Belong To Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje B-Charme I Belong To You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Belong To You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.