Disillusion


Seems you created your own illusion
Fuelled by an image of me
Well I couldn't stay at your side
It wouldn't be right
A picture that I just don't see

Why do you have to make it so complicated
Can't it just be beautiful
I don't want to stifle your flight
I didn't mean to fall in love

Always in pursuit of the perfect people
Oh and I can see that it shows
But there's just an innocence in you I wanna wring out
I know it could be beautiful

But I don't want a part of some situation
I don't want to be in that boat
I don't want to stifle your flight
I didn't mean to fall in love

Seems you created your own illusion
Fuelled by an image of me
Well I couldn't stay at your side
It wouldn't be right
A picture that I just don't seeCaptcha
Liedje Badly Drawn boy Disillusion is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Disillusionmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Badly Drawn boy Disillusion downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Disillusion in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.