The Time Of Times


Oh, sweet morning
Is your head not right
Did you hear my warning
This is the time of times

And your head feels like your body
You mind is close behind
There's a teardrop on your shoulder
Says this is the time of times
It's the time of times again

This is the time of times
It's the time of times again

Oh, sweet morning
And your head's not right
Did you hear my warning
This is the time of times

And your head feels like your body
Your mind is close behind
There's a teardrop on your shoulder
Says this is the time of times
It's the time of times again

The time of times
Yeah this is the time of timesCaptcha
Liedje Badly Drawn boy The Time Of Times is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Time Of Timesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Badly Drawn boy The Time Of Times downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Time Of Times in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.