I Need You Baby


Oh I need you baby
Yes I need you baby
Oh I need you baby
Come on back home to me
I'll make it all up to you, woman
Just you wait around and see

I was wrong baby
I thought I was having fun
I know I was wrong baby
I thought I was having fun
Yes I was young and foolish
I didn't know you was the one

Now I've settled down baby
And I know I'll treat you right
Oh I've settled down baby
And I know I'll treat you right
Yes, come on home now baby
I want you to come on home tonight

Oh I need you baby
Yes I need you baby
Well I need you woman
I need a good woman around
Every night about this time baby
My love comes tumbling downCaptcha
Liedje B.B. King I Need You Baby is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Need You Babymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje B.B. King I Need You Baby downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Need You Baby in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.