Songtekst van B.B. King: Let Me Make You Cry A Little Longer

Let Me Make You Cry A Little Longer


You know by now that I've been passed
Through an awful lot of hands
And all I have is what is left
From ten thousand one night stands

Sometimes I feel like I was there
When the blues began
With this crying guitar holding me
Like a woman holds a man

Let me make you cry a little longer
Let me make you high a little longer
Oh, I want to try a little longer
Make some woman sigh a little longer

At night sometimes I can still feel
Every place I've ever been
I feel it in my music
And it all comes back again

You know I've played for city lights
And for stars above
And every note I ever play
I always play for love

Let me make you cry a little longer
Let me make you high a little longer
Oh, I want to try a little longer
Make some woman sigh a little longerCaptcha
Liedje B.B. King Let Me Make You Cry A Little Longer is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Let Me Make You Cry A Little Longermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje B.B. King Let Me Make You Cry A Little Longer downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Let Me Make You Cry A Little Longer in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.