Songtekst van B.B. King: Somebody Done Changed The Lock On My Door

Somebody Done Changed The Lock On My Door


Somebody done changed
Somebody done changed the lock on that door
Somebody done changed
They done changed the lock on that door
'Cause the key I got won't fit that lock no more

Now I came home last night about half past ten
Tried to get the key in the lock but I couldn't get it in
'Cause somebody done changed
They done changed the lock on that door
'Cause the key I got won't fit that lock no more
I looked through the window to see what I could see
She was talking to someone else
I know it wasn't me
She said, "daddy, daddy, daddy, daddy, you don't have to go
'Cause I done changed, I done changed that lock on my door"

She changed the bed around, even painted the door
She even changed the carpet, I mean on the floor
My baby changed
Oh she done changed the lock on my door
'Cause the key I got won't fit that lock no more

Well, I walked down the street, lookin' where I used to go
She's got a mean black snake, and I can't go there no more
My baby changed
She done changed the lock on my door
And the key I got won't fit that lock no moreCaptcha
Liedje B.B. King Somebody Done Changed The Lock On My Door is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Somebody Done Changed The Lock On My Doormits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje B.B. King Somebody Done Changed The Lock On My Door downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Somebody Done Changed The Lock On My Door in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.