Songtekst van Billie Holiday: I've Got A Date With A Dream

I've Got A Date With A Dream


Mack gordon harry revel

I've got a date with a dream
A dream divine
I've got a date with a dream
Who may be mine

I've got to hurry and dress
To meet him at seven
When any old corner becomes a corner
Of heaven, blue heaven

I'm gonna dance with a dream
We'll dance on air
I'm gonna speak to a dream
And tell him i care

And when the evening is over
I'll kiss him goodnight and then
I'll have a date with a dream
And meet him all over againCaptcha
Liedje Billie Holiday I've Got A Date With A Dream is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I've Got A Date With A Dreammits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Billie Holiday I've Got A Date With A Dream downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I've Got A Date With A Dream in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.