Girl I've Got A Date


Girl, I've got a date
And I just mean, I can't stay late, whoa-ooh
All my life and I've warning you girl
And not just once or twice
Take this from me, I'm as free as the birds in the tree

Girl, I've got a date
And I just mean, I can't stay late, whoa-ooh
All my, all my life and I've warning you girl
You just can't be my wife
Take this from me, I'm as free as the birds in the tree

Girl, I've got a date
And I've been just, I can't stay late, whoa-ooh
No, I've been warning you, girl
No, no, no, girl, you just can't be my wife
Take this from me, I'm as free, as free as the beeCaptcha
Liedje Alton Ellis Girl I've Got A Date is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Girl I've Got A Datemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Alton Ellis Girl I've Got A Date downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Girl I've Got A Date in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.