Girl Ive Got A Date


Girl I've got a date
And I just mean, I can't stay late, whoah-ooo-oo
All my life and I've warning you, girl
And not just once or twice
Take this from me:
I'm as free as the birds in the tree-eee

Girl I've got a date
And I just mean, I can't stay late, whoah-ooo-oo
All my, all my life and I've warning you, girl
You just can't be my wife
Take this from me:
I'm as free as the birds in the tree-eee-eee

Girl I've got a date
And I mean just, I can't stay late, whoah-ooo-oo
No, I've been warning you, girl
No, no, no, girl, you just can't be my wife
Take this from me:
I'm just as free as the bee-eeeee-eeeCaptcha
Liedje Alton Ellis Girl Ive Got A Date is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Girl Ive Got A Datemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Alton Ellis Girl Ive Got A Date downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Girl Ive Got A Date in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.