Songtekst van Billy Ray Cyrus: A Heart With Your Name on It

A Heart With Your Name on It


Girl I've got somethin' just a waitin' for you
That's gonna make you smile and never leave you blue
I've carried it around waiting for the right time
To give it to you and make you mine
Just give it a chance and you're gonna want it
'Cause I've got a heart with your name on it

It beats strong and it beats true
And you'll love the love that it's gonna give you
You might as well take, you already own it
I've got a heart with your name on it
I've got a heart with your name on it

I could feel the heat when I look in your eyes
You were carving your name with a burning fire
Now I'm a brand new man, branded with the thought of you
Holding me tight the whole night through
All you've gotta do is say that you want it
'Cause I've got a heart with your name on it

It beats strong, it beats true
And you'll love the love that it's gonna give you
You might as well take it you already own it
I've got a heart with your name on it

(Instrumental Break)

Well
It beats strong and it beats true
And you'll love the love that it's gonna give you
You might as well take it, you already own it
I've got a heart with your name on it
I've got a heart with your name on it
I've got a heart with your name on itCaptcha
Liedje Billy Ray Cyrus A Heart With Your Name on It is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied A Heart With Your Name on Itmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Billy Ray Cyrus A Heart With Your Name on It downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje A Heart With Your Name on It in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.