Songtekst van Billy Ray Cyrus: It's All The Same To Me

It's All The Same To Me


Girl, you can head north, south, east or west
Which way you go, i couldn't care less
It doesn't matter, if this is where
You want to be

You can take the couch, you can take the chair
It makes no difference, i don't care
Can't you see, it's all the same to me

You can put me on some island
In the middle of the sea
Or lock me in a prison
With no chance of ever being free
Or run a dagger through my heart
Stand back and watch me bleed
Oh, baby you can leave
It's all the same to me

Day or night, rain or shine
I'll be alone, still losing my mind
Without you, it's all the same to me

You can put me on some island
In the middle of the sea
Or lock me in a prison
With no chance of ever being free
Or run a dagger through my heart
Stand back and watch me bleed
Oh, baby you can leave
It's all the same to me

I could never love someone else
If I can't have you
You might as well leave

You can put me on some island
In the middle of the sea
Or lock me in a prison
With no chance of ever being free
Or run a dagger through my heart
Stand back and watch me bleed
Oh, baby you can leave
It's all the same to me

Yeah baby if you leave
It's all the same to me

It's all the same to me
Yeah baby if you leave
It's all the same to meCaptcha
Liedje Billy Ray Cyrus It's All The Same To Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied It's All The Same To Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Billy Ray Cyrus It's All The Same To Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje It's All The Same To Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.