Songtekst van Billy Ray Cyrus: Three Little Words

Three Little Words


Do I love you? Yes a thousand times
lately 'ive been goin' out of my mind
get the feelin' your pullin' away
it's gonna hurt me if you wont stay
can't stand the thought of bein' alone, you need to be there when i get home
if you can tell me one more time it would surely ease my mind
CHORUS:
Three little words will be fine
i love you
i love you
i need you
to know that your still mine
three little words will be fine

Its gotten crazy I don't understand
how can love get so out of hand?
i've never been so uncertain before
i have to know if im right or wrong
with mixed emotions i cant go on
ive got to know that im not blind
just lay it on the line
CHORUS

Cant stand the thought of being alone
you need to be there when i get home
if you can tell me one more time it would surely ease my ming
CHORUSCaptcha
Liedje Billy Ray Cyrus Three Little Words is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Three Little Wordsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Billy Ray Cyrus Three Little Words downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Three Little Words in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.