Amazing Grace


Amazing grace how sweet the sound that saved a wretch like me
Well I once was lost but now I'm found
I was blind
But now I see

Twas grace
That taught my heart to feel
And grace my fear relieved
Our precious debt
That grace of his
When I, I first believed

When we've been there
Ten thousand years
Bright shining is the sound
Well we know the last day
I'll sing Gods sweet praise
And when we first begun

Amazing grace
How sweet the sound
That saved a wretch like me
Well once was lost
Oh, but now I'm found
I was blind
But now I see

I was blind
But now I seeCaptcha
Liedje Billy Ray Cyrus Amazing Grace is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Amazing Gracemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Billy Ray Cyrus Amazing Grace downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Amazing Grace in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.