Call Me Daddy


Little boy running through the yard
Fell and skinned his heart
And later climbed up in a tree
As he looked into the sky,
He began to cry
And said, "Daddy why'd you leave?"

Call Me Daddy, I'm feelin' blue
Call Me Daddy, I need to talk to you
Call Me Daddy, Help me through
And then he bowed his head to pray
"Call Me Dad"

The little boy became a man
Found a bride and took her hand
And made a baby all their own
As he looked in that baby's eyes,
As the baby cried
He swore, "You'll never be alone"

Call Me Daddy when you're feelin' blue
Call Me Daddy and I'll talk to you
Call Me Daddy and I'll help you through
And then he bowed his head to pray
"Call Me Dad"

Another life has come and gone
Another baby's grown
And stands alone against the world
As he looks into the sky,
He begins to cry
And says, "Daddy I miss you"

Call Me Daddy, I'm feelin' blue
Call Me Daddy, I need to talk to you
Call Me Daddy, help me through
And then he bowed his head to pray
"Call Me Dad"Captcha
Liedje Billy Ray Cyrus Call Me Daddy is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Call Me Daddymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Billy Ray Cyrus Call Me Daddy downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Call Me Daddy in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.