Songtekst van Billy Ray Cyrus: Did I Forget To Pray

Did I Forget To Pray


It's 3 am and I can't sleep
I'm watching war on my TV without the sound
My family is tucked in tight
But somehow God I feel like I let You down

Did I forget to pray
Yeah, get down on my knees
Thank You for the things
Everything I need today
There's a cross around my neck
To remind me that You're never far away
Have I been missin' all the things
That You really have to say
God, did I forget to pray

We're all blessed here on my block
Is that where I let my heart stop
There's a world out there
I see all that pain and sufferin'
I been so busy doin' nothing
I forgot to care

Did I forget to pray
Yeah, get down on my knees
Thank You for the things
Everything I need today
Here's a cross around my neck
To remind me that You're never far away
Have I been missin' all the things
That You really have to say
God, did I forget to pray

There's a cross around my neck
To remind me that You're never far away
Did I forget to listen
Was I too wrapped up in doin' things my way
God, did I forget to pray

God, did I forget to prayCaptcha
Liedje Billy Ray Cyrus Did I Forget To Pray is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Did I Forget To Praymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Billy Ray Cyrus Did I Forget To Pray downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Did I Forget To Pray in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.