I Am Here Now


Though I let you down you stayed by my side
Knowing the truth each time I lied
Though I nearly left you, you stayed till the end
I am here now, you were there then

You were there then, I am here now
You believed in forever and were here somehow
You were my lover, my loyal friend
I am here now, you were there then

There was a time when you should have been gone
I was so weak and you were so strong
I saw the light through the long, endless nights
Thank God I found my way home

You were there then, and I am here now
You believed in forever and were here somehow
You were my lover, my loyal friend
I am here now, you were there then

I am here now, you were there then
I am here now, you were there then
I am here nowCaptcha
Liedje Billy Ray Cyrus I Am Here Now is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Am Here Nowmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Billy Ray Cyrus I Am Here Now downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Am Here Now in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.