Songtekst van B.J. Thomas: Hey Wont You Play Another Somebody Done Somebody

Hey Wont You Play Another Somebody Done Somebody


It's lonely out tonight
And the feeling just got right for a brand new love song
Somebody done somebody wrong song

Hey, won't you play another
Somebody done somebody wrong song
And make me feel at home
While I miss my baby, while I miss my baby

So please, play for me a sad melody
So sad that it makes everybody cry
A real hurtin' song about a love tha's gone wrong
'Cause I don't wanna cry all alone

Hey, won't you play another
Somebody done somebody wrong song
And make me feel at home
While I miss my baby, while I miss my baby

So please, play for me a sad melody
So sad that it makes everybody cry
A real hurtin' song about a love tha's gone wrong
'Cause I don't wanna cry all alone

Hey, won't you play another
Somebody done somebody wrong song
And make me feel at home
While I miss my baby, while I miss my baby

Hey, won't you play another
Somebody done somebody wrong song
And make me feel at home
While I miss my baby, while I miss my baby

Hey, won't you play another
Somebody done somebody wrong song
And make me feel at home
While I miss my baby, while I miss my babyCaptcha
Liedje B.J. Thomas Hey Wont You Play Another Somebody Done Somebody is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hey Wont You Play Another Somebody Done Somebodymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje B.J. Thomas Hey Wont You Play Another Somebody Done Somebody downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hey Wont You Play Another Somebody Done Somebody in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.