A Million Miles Away


When I see your face in the firelight
I wonder how the fire started
Some people might call you pretty
But I'd call you broken-hearted
And I've got a map in my pocket
That has your name written in blue
I'll follow you like a river
If you just guide me through
Chorus:
Let's rent a car and drive it,
A million miles away
Let's start a fire and survive it
A million miles away
Let's steal the sun and hide it,
A million miles away
Let's find a storm and ride it,
A million miles away
When I see you dance in the barlight
I wonder when the song'll end
Some people might think you graceful
But I think you're brittle and bent
And I've got a map in my pocket
Where every town is named for you
I'll make a stop in all of 'em
If you just guide me through
Chorus
When I see you read by the candlelight
I wonder if you'll hurt your eyes
Some people like happy endings
But I've always liked a surprise
And I've got a map here in my pocket
That shows where Lucifer fell
Ya I'll fall from Heaven
If you guide me through HellCaptcha
Liedje Boyd Jim A Million Miles Away is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied A Million Miles Awaymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Boyd Jim A Million Miles Away downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje A Million Miles Away in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.