All Alone


-chorus-
love is like a bullet
straight throught the heart it goes
no one knows how to stop it
never goes the way you want it
so i understand
what i didn't understand before
so i realise
what i didn't realise before

-verse-
i know, i know everything has gone
i know, i know it won't be the same
i know, i know everyone has gone
i know, i know that i'm all alone
where did you go? you left me waiting
where did you go? i'm suffocating
where did you go? now i'm all alone

-chorus-

-bridge-
you left me waiting
you left me all aloneCaptcha
Liedje Alien Intelect All Alone is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied All Alonemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Alien Intelect All Alone downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje All Alone in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.