Songtekst van Buck Owens: All I Want For Christmas Is You

All I Want For Christmas Is You


Here it is Christmas Day and you're many miles away
And I wonder if you feel the way I do
In the air there's happiness but in me there's loneliness
For all I want for Christmas dear is you
Presents wrapped in green and gold have no arms for me to hold
No lips to whisper softly I love you
Oh how happy I would be to find you underneath my tree
For all I want for Christmas dear is you
[ steel ]
Presents wrapped in green and goldCaptcha
Liedje Buck Owens All I Want For Christmas Is You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied All I Want For Christmas Is Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Buck Owens All I Want For Christmas Is You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje All I Want For Christmas Is You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.