Songtekst van Christmas Songs: All I Want For Christmas Is You

All I Want For Christmas Is You


Take back the holly and mistletoe
Silver bells on string
If I wrote a letter to Santa Claus
I would ask for just one thing
I don't need sleigh rides in the snow
Don't want a Christmas that's blue
Take back the tinsel, stockings and bows
'Cause all I want for Christmas is you

I don't need expensive things
They don't matter to me
All that I want, it can't be found
Underneath the Christmas tree

You are the angel atop my tree
You are my dream come true
Santa can't bring me what I need
'Cause all I want for Christmas is you

I don't need expensive things
They don't matter to me
All that I want, it can't be found
Underneath the Christmas tree

You are the angel atop my tree
You are my dream come true
Santa can't bring me what I need
'Cause all I want for Christmas is you
'Cause all I want for Christmas is you
'Cause all I want for Christmas is youCaptcha
Liedje Christmas Songs All I Want For Christmas Is You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied All I Want For Christmas Is Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Christmas Songs All I Want For Christmas Is You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje All I Want For Christmas Is You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.