Songtekst van Buddy Guy: Let Me Love You Baby (Version 1)

Let Me Love You Baby (Version 1)


Well now, oh wee baby, you know I declare, you sure look fine
I said, ooh whee baby, you know I declare, you sure look fine

Well there's a girl like you a make many a man change his mind
I said, baby, when you walk you know you shake like a willow tree
I said, baby, when you walk woman you know you, shake like a willow tree
Why does a girl like you could love to make a fool of me

Let me love you baby, let me love you baby
Let me love you baby, let me love you baby
Let me love you baby 'til your good love drive me crazy

Well now baby, when you walk you know you, shake like a willow tree
Yeah, baby, when you walk woman you know, you shake just like a willow tree
Babe a woman like you, ah would love to make a fool of me

Let me love you baby, let me love you baby
Let me wow baby, let me love you baby
Let me love you baby 'til your good love drive me crazyCaptcha
Liedje Buddy Guy Let Me Love You Baby (Version 1) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Let Me Love You Baby (Version 1)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Buddy Guy Let Me Love You Baby (Version 1) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Let Me Love You Baby (Version 1) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.