Intermission Test


Somehow happy to stay
Where theres unwanted
Emotional boundary state
Hardships applauded
Ignorant simple advice free but misled me
I can see you built up a wall assure I wasn't there

You've got some exceptional force field of emotion
And concrete value on your pleasure
Breathe your hesitations of breath don't let'em linger
Oxidated visions fester
La la la la

Intermission test to unglue
Gotta get back or I'm screwed
Time limits take away from me willinghness to go
Maybe I'll just drink one beer
Casting down complaints of fear
Broken bones I've had in years
Bringing me some painCaptcha
Liedje Bugs In Amber Intermission Test is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Intermission Testmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bugs In Amber Intermission Test downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Intermission Test in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.