Danser Sur Les Braises


Oui
Le quotidien nous enivre
Il est si doux de le suivre
Sans se soucier de l'usure
Des lzardes sur les murs
Dans tous mes reves
Je peux danser sur les braises
Pour te dire
Jusqu'o va mon amour
Oui tous les jours
Je vais danser sur les braises
Pour te dire
Jusqu'o va mon amour
Oui
Le quotidien nous entrane
Il est si doux quand on aime
Sans se soucier des remords
De la passion qui s'endort
Dans tous mes reves
Je peux danser sur les braises
Pour te dire
Jusqu'o va mon amour
Oui tous les jours
Je vais danser sur les braises
Pour te dire
Jusqu'o va mon amour
Oui
Dans tous mes reves
Je peux danser sur les braises
Pour te dire
Jusqu'o va mon amour
Oui tous les jours
Je vais danser sur les braises
Pour te dire
Jusqu'o va mon amour
Le jour se lve
Je vais danser sur des braises
Pour te dire
Jusqu'o va mon amour
Le jour se lve
Je vais danser sur des braises
Pour te dire
Je vais danser sur des braises
Pour te dire
Le jour se lveCaptcha
Liedje Calogero Danser Sur Les Braises is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Danser Sur Les Braisesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Calogero Danser Sur Les Braises downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Danser Sur Les Braises in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.