De Cendres Et De Terre


Je suis fait
D'un peu d'oc?an
De chair et de sang
Tout feu
Tout flamme
au-dedans
Mais d?j? je me sens
Chorus
De cendres et de terre
On est fait comme ?a
De cendres et de terre
On ne reste pas
Et si la vie
commence ici
Ici, elle finit
Tout se confond
Et fig?
Dans l'argile et le temps
Je me fondrai dedans
Si l?ger
Invisible aux gens
Eternel absent
De cendres et de terre
On est fait comme ?a
De cendres et de terre
On ne reste pas
Et si la vie
commence ici
Ici, elle finit
Tout se confond
Je vivrai
A feu et ? sang
Et je m'en irai pourtant
Chorus
De cendres et de terre
On est fait comme ?a
De cendres et de terre
On ne reste pas
Et si la vie
commence ici
Ici, elle finit
Tout se confond
De cendres et de terre
On est fait comme ?a
De cendres et de terre
On ne reste pas
Et si la vie commence ici
C'est l? qu'elle finitCaptcha
Liedje Calogero De Cendres Et De Terre is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied De Cendres Et De Terremits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Calogero De Cendres Et De Terre downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje De Cendres Et De Terre in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.