Sombre Et Sentimental


Je vais allumer toutes mes lumi?res
Et je verrais bien
Si je me porte volontaire ou si je m'?teins

Je n'ai plus personne ? c?t? de moi
Je suis sombre et sentimental

Je vais allumer toutes mes lumi?res
Compter jusqu'? trois
M?me si je brille en solitaire
J'en connais le poids

Je n'ai plus personne ? c?t? de moi
Je suis sombre et sentimental

Je sais je sais
Il y aura bien d'autres orages
Je sais je sais
La pluie n'est qu'une amie de passage
Je sais

Je vais allumer toutes mes lumi?res
Et je verrais bien
S'il me manque un bout de verre
Mon coeur en est plein

Je n'ai plus personne ? c?t? de moi
Je suis sombre et sentimental

Je sais je sais
Il y aura bien d'autres orages
Je sais je sais
La pluie n'est qu'une amie de passage

Plus personne ? c?t? de moi
Je suis sombre

Je sais je sais
Il y aura bien d'autres orages
Je sais je sais
La pluie n'est qu'une amie de passage

Je sais je sais
Il y aura bien d'autres orages
Je sais je sais
La pluie n'est qu'une amie de passageCaptcha
Liedje Calogero Sombre Et Sentimental is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sombre Et Sentimentalmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Calogero Sombre Et Sentimental downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sombre Et Sentimental in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.