We Rule


We strike back from montreal
gimme a mickey large and tall
gimmey a looney
gimme a tooney
but whatever you do dont pinch
my ginch

CHORUS
Zambonies cleaning eh eh?
Zambonies cleaning eh eh?
see the leaves on the maple tree
we go down to the canadian sea
agadoodoodoo wipe the maple leaf off you
agadididi put it back upon the tree

we cross the sea to detroit
Meet eminem and then exploit
we' ve been every where so far
nothings better than can-a-da

repeat CHORUS

we are the best
us canadians
we are better than the rest
WE RULE
WERULE

repeat CHORUS TWICECaptcha
Liedje Canadian Bush Party We Rule is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied We Rulemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Canadian Bush Party We Rule downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje We Rule in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.