This Is My Bible


This is my Bible
I am what it says I am
I have what it says I have
I'll do what it says I'll do
This is my Bible
It has given me new life
It is the Word of God
When I'm lost and gone astray
It helps me find my way
When I quote it I well see
The devil has to fleeCaptcha
Liedje Carman This Is My Bible is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied This Is My Biblemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Carman This Is My Bible downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje This Is My Bible in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.