Hey Tonight


Hey Tonight
Gonna be tonight
Don't you know I'm flyin'
Tonight tonight

Hey c'mon
Gonna chase tomorrow
Tonight tonight

Gonna get it to the rafters
Watch me now
Jody's gonna get religion
All night long

Hey c'mon
Gonna hear the sun
Tonight tonight

Gonna get it to the rafters
Watch me now
Jody's gonna get religion
All night long

Aaaah!
Hey Tonight
Gonna be tonight,
Don't you know I'm flyin'
Tonight, tonight
Tonight, tonightCaptcha
Liedje C.c.r. Hey Tonight is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hey Tonightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje C.c.r. Hey Tonight downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hey Tonight in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.