Telltale Crime


Economy declines worldwide regression
Throwing within never to recover
Stock market crash broker ends the fall
From the nineteenth floor

Trade wars national debt producing
Paramount consequence
One system government
World domination omnipotent

One for all worldly wise
All for one telltale crime

Inflate contaminate the system frail
Internal deficit compiles
Truth combust propagate distrust
Driving in another nail

One for all worldly wise
All for one master mind

(samples)

'This is not a Halloween thing, this is a real life horror story, and it will give small children bad dreams' -Geroldo

'The American people should demand that their President tell the truth'

'Sounds like there's a war going on in there'Captcha
Liedje Circle Of Dust Telltale Crime is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Telltale Crimemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Circle Of Dust Telltale Crime downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Telltale Crime in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.