Let The Drummer Kick


Let the drummer kick
Let the drummer kick that
[repeat]

Relations
Creation
Incarceration
Determination
Equation
Humiliation
Reincarnation
Situation
Elation
Identification
Retaliation
Education
Inspiration
No substitution
Solution
Conclusion

Let the drummer kick
Let the drummer kick that
[repeat]

Relations (Apollo had to break 'em)
Creation (A gift, a blessing)
Incarceration (What keeps you down)
Determination (What gets you out)
Equation (When they said you could make it)
Humiliation (What you feel when they say it)
Reincarnation (N-A-V)
Situation (Why we've got to sing)
Elation (Let the drummer kick, so many in need)
Identification (Gives you the right to shoot)
Retaliation (What would it do)
Education (Gives you the right to choose)
Inspiration (Is what pulls you through)
No substitution (No subsitute)
Non-inclusion (You've got to bust through)
Drug infusion (For the chosen few)
Mass confusion (When they say that they died for you)
Solution (It can take a hold of you)
Conclusion
Inspiration (Is what pulls you through)

Let the drummer kick (Inspiration)
Let the drummer kick that (Inspiration)
[repeat]

You don't even have to wait
You don't even have to wait

Let the drummer kick
Let the drummer kick thatCaptcha
Liedje Citizen Cope Let The Drummer Kick is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Let The Drummer Kickmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Citizen Cope Let The Drummer Kick downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Let The Drummer Kick in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.