Son's Gonna Rise


Rollin' down the highway
Like a rocket
Headed to town now
You can't stop it
Got wheel in my hand
As I stand
On the floor
Of the board
Of this car
On the road
Got this woman in the back seat
Yeah she's my wifey
In the middle of the delivery
Man she saves me
To this day I don't know why
She picked me up
When i was down on the road
With the wind when it blowed

Well a son's gonna rise in a mile
In a mile
You'll be feeling fly
In a mile you will see
After me
You'll be out of the dark, yeah
You'll get your shotCaptcha
Liedje Citizen Cope Son's Gonna Rise is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Son's Gonna Risemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Citizen Cope Son's Gonna Rise downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Son's Gonna Rise in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.