Songtekst van Clint Black: Chain Of Fools - With The Pointer Sisters

Chain Of Fools - With The Pointer Sisters


Chain, chain, chain
(Chain, chain, chain)
Chain, chain, chain
(Chain, chain, chain)
Chain, chain, chain
(Chain, chain, chain)
Chain of fools

For four long years
I thought, I was your man
But I found out
I'm just a link in your chain

You got me where you want me
I ain't nothin' but a fool
(But a fool)
You treated me mean
Ohh, you treated me cruel

Chain, chain, chain
(Chain, chain, chain)
Chain of fools

Every chain has got a weak link
I might be weak child
But I'll give you strength, oh, yeah

You told me to leave you alone
My mother said, "Come on home"
My doctor said, "Take it easy"
But your lovin' is much too strong

I'm added to your
Chain, chain, chain
(Chain, chain, chain)
Chain, chain, chain
(Chain, chain, chain)
Chain, chain, chain
(Chain, chain, chain)
Chain of fools

One of these mornings
That chain is gonna break
But up until then, yeah
I'm gonna take all I can take, oh yeah

Chain, chain, chain
(Chain, chain, chain)
Chain, chain, chain
(Chain, chain, chain)
Chain, chain, chain
(Chain, chain, chain)
Chain of fools

Chain, chain, chain
(Chain, chain, chain)
Chain, chain, chain
(Chain, chain, chain)
Chain, chain, chain
(Chain, chain, chain)
Chain of fools, oh yeah

[Incomprehensible]
[Incomprehensible]Captcha
Liedje Clint Black Chain Of Fools - With The Pointer Sisters is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Chain Of Fools - With The Pointer Sistersmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Clint Black Chain Of Fools - With The Pointer Sisters downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Chain Of Fools - With The Pointer Sisters in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.