Chain Of Fools


Chain, chain, chain, chain, chain, chain
Chain, chain, chain, chain of fools
Five long years I thought you were my man
But I found out I'm just a link in your chain
You got me where you want me
I ain't nothing but your fool
You treated me mean oh you treated me cruel
Chain, chain, chain, chain of fools

Every chain has got a weak link
I might be weak child, but I'll give you strength
You told me to leave you alone
My father said come on home
My doctor said take it easy
Whole bunch of lovin is much too strong
I'm added to your chain, chain, chain
Chain, chain, chain, chain,
Chain, chain of fools

One of these mornings the chain is gonna break
But up until then, yeah, I'm gonna take all I can take
Chain, chain, chain, chain, chain, chain
Chain, chain, chain, chain of foolsCaptcha
Liedje Chenoa Chain Of Fools is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Chain Of Foolsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Chenoa Chain Of Fools downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Chain Of Fools in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.