Cemeteries Of London


At night they would go walking, til the breaking of the day,
The morning is for sleeping…
Through the dark streets they go searching to seek God in their own way,
Save the nighttime for your weeping…
Your weeping…

Singing la lalalala la lé…
And the night over London lay
So we rode down to the river where the Victoria ghosts pray
for their curses to be broken…
We'd go wandering neath the arches where the witches are and they say
There are ghost towns in the ocean…
The ocean…
Singing la lalalala la lé…
And the night over London lay

God is in the houses and God is in my head… and all the cemeteries in London…
I see God come in my garden, but I don't know what he said,
For my heart, it wasn't open…
Not open…

Singing la lalalala la lé…
and the night over London lay
Singing la lalalala la lé…
There's no light over London todayCaptcha
Liedje Coldplay Cemeteries Of London is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Cemeteries Of Londonmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Coldplay Cemeteries Of London downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Cemeteries Of London in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.