Clocks


The lights go out and I can't be saved
Tides that I tried to swim against
Have brought me down upon my knees
Oh I beg, I beg and I plead
Singing
Come out of the things unsaid
Shoot an apple off my head
And a trouble that can't be named
A tiger's waiting to be tamed
Singing
You are
You are
Confusion that never stops
The closing walls and the ticking clocks
Gonna come back and take you home
I could not stop, that you now know
Singing come out upon my seas
Cursed missed opportunities
Am I a part of the cure
Or am I part of the disease
Singing
You are, you are
You are, you are
You are, you are
You are, you are
And nothing else compares
And nothing else compares
And nothing else compares
And nothing else compares
You are, you are
Home, home where I wanted to go
Home, home where I wanted to go
Home, home where I wanted to go (You are)
Home, home where I wanted to go (You are)
Beoordeling: 10/10 - 1 stemmenCaptcha

Commentaren

 
lizz     2011-01-17 06:34    
een mooi lied!!
Liedje Coldplay Clocks is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Clocksmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Coldplay Clocks downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Clocks in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.