Charlie Brown


I stole the key
I took the car downtown where the lost boys meet
I took the car downtown and took what they offered me
To set me free
I saw the lights go down at the end of the scene
I saw the lights go down and they're standing in front of me

My scarecrow dreams
When they smash my heart into smithereens
I'll be a bright red rose combusting the concrete
Be the cartoon heart
Light a fire from a spark
Light a fire, a flame in my heart
We'll run wild
We'll be glowing in the dark

All the boys, all the girls
All that matters in the world
All the boys, all the girls
All the madness that occurs

All the highs, all the lows
As the Room is spinning Oh
We'll run wild
We'll start glowing in the dark

So we saw an innocent liar
We'll be glowing in the darkCaptcha
Liedje Coldplay Charlie Brown is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Charlie Brownmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Coldplay Charlie Brown downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Charlie Brown in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.