Songtekst van Coldplay: The Scientist

The Scientist


Come up to meet you,
Tell you I'm sorry,
You don't know how lovely you are.

I had to find you,
Tell you I need you,
Tell you I set you apart.

Tell me your secrets,
And ask me your questions,
Oh let's go back to the start.

Runnin' in circles,
Comin' up tails,
Heads on a science apart.

Nobody said it was easy,
It's such a shame for us to part.
Nobody said it was easy,
No one ever said it would be this hard.
Oh take me back to the start.

I was just guessin',
At numbers and figures,
Pullin' the puzzles apart.

Questions of science,
Science and progress,
Do not speak as loud as my heart.

Tell me you love me,
Come back and haunt me,
Oh, what a rush to the start.

Runnin' in circles,
Chasin' our tails,
Comin' back as we are.

Nobody said it was easy,
Oh it's such a shame for us to part.
Nobody said it was easy,
No one ever said it would be so hard.
I'm goin' back to the start.

Oh ooh ooh ooh ooh ohh,
Ah ooh ooh ooh ooh ooh,
Oh ooh ooh ooh ooh ohh,
Oh ooh ooh ooh ooh ohh.Captcha

Commentaren

 
*     2010-08-16 03:58    
beautiful beautiful ! what a lovely song! sometimes when i here this song and i'm a little bit sad I have to cry
Liedje Coldplay The Scientist is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Scientistmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Coldplay The Scientist downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Scientist in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.