Songtekst van Conway Twitty: It's Only Make Believe

It's Only Make Believe


People see us everywhere they all think you really care
But myself I can't deceive I know it's only make believe

My one and only prayer is that some day you'll care
My hopes my dreams come true my one and only you
No one will ever know how much I love you so
My only prayer will be some day you'll care for me
But it's only make believe

My hopes my dreams come true my life I give for you
My heart or wedding ring my all my everything
My heart I can't control you lure my very soul
My only prayer will be some day you'll care for me
But it's only make believe
My one and only prayer is that some day you'll care
My hopes my dreams come true my one and only you No one will ever know how much I love you so My prayers my hopes and my schemes you are my every dream But it's only make believeCaptcha
Liedje Conway Twitty It's Only Make Believe is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied It's Only Make Believemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Conway Twitty It's Only Make Believe downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje It's Only Make Believe in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.