Dig It (Paige)


All:
Dig It uh uh oh (it dig)
Dig It uh uh oh (oh!)
Dig It uh uh oh (dig it)
Dig It uh uh oh (oh!)

Caveman:
A 2 suits, 2 tokens in hand
I got no respect cause I'm the new man
Got my shovel
Shoes full of sand
Check out the tag
The name is Caveman (uh)

( na-na-na-na-na-na-na-na-na-na) (oh!)

Armpit:
A-R-M-P-I to the T
what is that you smelling
dog that's me
I don't take showers
and I don't brush my teeth
That's all I do is dig holes, eat, and sleep

X-RAY:
there is no lake
there is no shade
there is no place to hide
so just sit and wait to fry

Zig-Zag:
You've got to go dig that hole
Dig it up uh-huh dig it
You've got to go dig that hole
Dig it up uh-huh dig it

Zero:
Wake up to the morning
up before the sun
keep digging that hole till the day is done

Wake up to the morning
up before the sun
keep digging that hole till the day is doneCaptcha
Liedje D-boyz Dig It (Paige) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dig It (Paige)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje D-boyz Dig It (Paige) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dig It (Paige) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.