Nothin' But A Love Thang


Lay down w/ me
Let me ease ur mind
Don't start thinkin
Baby we aint got time
No we aint got time
Hold me baby
Right up till dawn
Hello sunshine
Do de do de do do
Listen to the birds sing
Feels so right
When there aint nuthin wrong
And it's so damn easy
Call it what you want to
Nuthin but a love thing
Rock me baby
Take me round the world
Im your man
And im here to please you girl
Im here to please you little girl

Hold me baby
Right up till dawn
Hello sunshine
Do de do de do do
Listen to the birds sing
Feels so right
When there aint nuthin wrong
And it's so damn easy
Call it what you want to
Nuthin but a love thing
This kinda thing comes from heaven above
And i just can't get enough
No i can't get enough
Hold me baby
Right up till dawn
Hello sunshine
Do de do de do do
Listen to the birds sing
Feels so right
When there aint nuthin wrong
And it's so damn easy
Call it what you want to
Nuthin but a love thing
Hold me baby
Right up till dawn
Hello sunshine
Do de do de do do
Listen to the birds sing
Feels so right
When there aint nuthin wrong
And it's so damn easy
Call it what you want to
Nuthin but a love thingCaptcha
Piosenkę Darryl Worley Nothin' But A Love Thang przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Nothin' But A Love Thang, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Nothin' But A Love Thang. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Darryl Worley Nothin' But A Love Thang w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.